Moon Nik Makino Ft Flow G Lyrics

Song Details: Moon Nik Makino Ft Flow G Lyrics by Nik Makino. The song name is Moon which is sung by Nik Makino

Moon Nik Makino Ft Flow G Lyrics

Sa’n ka punta? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
Sa fake, no room, mga mata namumula
Asan ang trees, nadala mo ba?
Bawal ang tus at peke sa byahe
Kung isa ka d’yan, ika’y bumaba
Sa’n ka punta? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
Sa fake, no room, mga mata namumula
Asan ang trees, nadala mo ba?
Bawal ang tus at peke sa byahe
Kung isa ka d’yan, ika’y bumaba

I gotta mission, pumunta sa top
Buhay mahirap, gawing masarap
Gawa ng milyon, gamit ang rap
Iwanan kasama na puro panggap
‘Di mo ‘ko ma-gets, pangarap ay highs
Singtaas ng jets, tingala sa sky
Sa’king sabik ka makasakay
Iwan ‘yung dating mga kasabay
Hindi nakamit, sipag lang
Tignan mo sa net kilalang
Na malupit na nilalang
May ahit sa head at iba ang
Aking swag, whoo, aking chic, whoo
That ass, whoo, too thick, whoo, whoo

Sa’n ka punta? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
Sa fake, no room, mga mata namumula
Asan ang trees, nadala mo ba?
Bawal ang tus at peke sa byahe
Kung isa ka d’yan, ika’y bumaba
Sa’n ka punta? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
Sa fake, no room, mga mata namumula
Asan ang trees, nadala mo ba?
Bawal ang tus at peke sa byahe
Kung isa ka d’yan, ika’y bumaba

Tara bumyahe pa-ulap
Sakto ‘yung auto ko full tank
Pero kahit maubusan, paangat tayo tutulak
Bawal na muna ang pabigat
Lalo sa byahe na palipad
Kailangan kong makatiyak
Bago magka-edad, ‘di na ‘ko taghirap
Alam kong marami ang nakamasid
Dama ko marami ang naka-abang
Kung ano ‘yung mga kaya kong gawin
Malamang ay ‘di nila nagagawa
Kaya siguro lagi nakatingin
Kasi ‘yon na lamang ang magagawa
Inaabangan ako na mawala
Kaso lang ang malala nadapa kakatingala

Sa’n ka punta? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
Sa fake, no room, mga mata namumula
Asan ang trees, nadala mo ba?
Bawal ang tus at peke sa byahe
Kung isa ka d’yan, ika’y bumaba
Sa’n ka punta? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
Sa fake, no room, mga mata namumula
Asan ang trees, nadala mo ba?
Bawal ang tus at peke sa byahe
Kung isa ka d’yan, ika’y bumaba

Moon Nik Makino Ft Flow G Lyrics Translation

Where are you going? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
In fake, no room, eyes reddened
Where are the trees, did you bring them?
Tus and fakes are not allowed on the flight
If you’re one of them, you go down
Where are you going? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
In fake, no room, eyes reddened
Where are the trees, did you bring them?
Tus and fakes are not allowed on the flight
If you’re one of them, you go down

I gotta mission, go to the top
Life is hard, make it delicious
Made a million, using rap
Leave with that pure presumption
‘You can’t’ I get, dreams are highs
Height of the jets, look at the sky
I’m eager for you to ride
Leave the old ones
Not achieved, just diligence
Look at the net known
That cruel creature
There is a shave on the head and others
My swag, whoo, my chic, whoo
That ass, whoo, too thick, whoo, whoo

Where are you going? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
In fake, no room, eyes reddened
Where are the trees, did you bring them?
Tus and fakes are not allowed on the flight
If you’re one of them, you go down
Where are you going? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
In fake, no room, eyes reddened
Where are the trees, did you bring them?
Tus and fakes are not allowed on the flight
If you’re one of them, you go down

Let’s travel in the clouds
That’s right, my car is full tank
But even if we run out, we will push up
Weights are forbidden first
Especially on a flight
I need to be sure
Before I got older, I didn’t suffer anymore
I know many have watched
I feel like a lot is waiting
What I can do
They probably don’t
So maybe always looking
Because that is all that can be done
I look forward to losing
Just the case badly fell surprisingly

Where are you going? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
In fake, no room, eyes reddened
Where are the trees, did you bring them?
Tus and fakes are not allowed on the flight
If you’re one of them, you go down
Where are you going? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
In fake, no room, eyes reddened
Where are the trees, did you bring them?
Tus and fakes are not allowed on the flight
If you’re one of them, you go down

Music Video

This is the end of Moon Nik Makino Ft Flow G Lyrics.