RAM SAILI LYRICS – Bipul Chhetri

10

Presenting the Ram Saili Lyrics. The song is beautifully sung in the voice of Bipul Chhetri.

RAM SAILI LYRICS - Bipul Chhetri

Song Credits

Song: Ram Saili
Singer: Bipul Chhetri

Ram Saili Lyrics

(Ram sailee ma ta yoban ko pirle
Gam khaye yasai khola kinaraima) X2

Verse:1

Dhalpal garchan badal mathi
Badal ki rani
Na birsane timilai tadha bhaye pani
(Tadha bhaye pani) X2
Ram sailee ma ta yoban ko pirle
Gam khaye yasai khola kinaraima

Verse:2

Chiso chiso hawa bagyo mutumai bijhne
Yasari nai ho ki mero jindagi bitne
Ram sailee ma ta jindagiko khojma
Gam khaye yasai birano shaharma

Dhalpal garchan badal mathi
Badal ki rani
Na birsane timilai tadha bhaye pani
(Tadha bhaye pani) X2

Ram sailee ma ta yoban ko pirle
Gam khaye yasai khola kinaraima
(Khola kinaraima) X2

Thisis the end of Ram Saili Lyrics.