TIMI NAI HAU LYRICS – Sabin Rai

8

Presenting Nepali Song Timi Nai Hau Lyrics. The song is sung by Sabin Rai & The Elektrix. Recorded at Mr. Music.

TIMI NAI HAU LYRICS - Sabin Rai

Songs Credits

Song: Timi Nai Hau
Singer: Sabin Rai

Timi Nai Hau Lyrics

Timi Nai Hau..
Malai Maya Garne
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi.. Nai Hau..

Malai Khushi Dine
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi.. Nai Hau..
….
Timi.. Nai Hau..

Hera Malai, Samau Yo Haat
Nachhutos Hamro, Darilo Saath
Dekhne Le Dekhos…
Sunos…. Hamro Yo Sambandha
Paschatap Chhaina, Kunai Yaha
Khushi Chhau Hami, Chhau Jaha
Bhanne Le Bhanos… Garos..
Hamro Bare Kura..

Jati Je Chha Mero, Timi Hau
Timi Nai Hau
Malai Aafno Bhanne..
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi Nai Hau
Timi.. Nai Hau..
….
Timi.. Nai Hau..
Timi.. Nai Hau.. ooooooooooo
Timi
Timi
Timi
Timi
Timi Nai…… Hau….ooooooooo
Ohhhhhhhhhhh…….

Timi Nai Hau..

This is the end of Timi Nai Hau Lyrics.